Youtube
Hall 5 / 5-148
Your basket is empty

contact

Fasada Windows & Doors Sp. z o.o. Poland

Address of the factory (door collection):
ul. Bałtycka 10
76-200 Słupsk PL

phone: +48 695 611 330
fax: +48 59 841 44 10
office : +31 610601149 (NL)
mobile : +31 252688470 (NL)
email:
www.fasada.eu

KREDYT BANK S.A.O/Słupsk
PL03 1500 1692 1216 9004 8463 0000

Fasada Windows & Doors Sp. z o.o. Poland
Al. Krakowska 173
02-180 Warszawa PL
Tax number: PL 8392627079
Reg. number: 771256142
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000085351, kapitał zakładowy 69000 zł

contact form

first, last name*
email*
contact phone*
Message body*

Fields marked * are mandatory